Fontanna w Brzesku
Brzeska Rodzina 3+
Biuletyn informacji publicznej

Reklamacja zawiadomienia

Od otrzymanego zawiadomienia przysługuje możliwość wniesienia pisemnej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Reklamacje można składać:

  1. Pocztą na adres korespondencyjny:

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania

ul. Browarna 13a

32-800 Brzesko

  1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

reklamacje.parkingi@sportbrzeski.pl

  1. Pismem złożonym osobiście w Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Browarnej 13a w Brzesku.

Rozpatrzone będą tylko reklamacje, które zawierają pełne dane (imię, nazwisko, adres, nr zawiadomienia, nr rejestracyjny pojazdu) i są podpisane. Reklamacje, które nie zawierają wyżej wymienionych danych i reklamacje, które złożone są po terminie nie będą rozpatrywane. Administrator SPP ma obowiązek w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wniesionej reklamacji, podjąć decyzję o anulowaniu lub nieanulowaniu zawiadomienia i powiadomić o niej klienta.

Formularz reklamacji

Szczegółowe informacje: tel. 14 68 65 031

Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR