Fontanna w Brzesku
Brzeska Rodzina 3+
Biuletyn informacji publicznej

Strefa Płatnego Parkowania

Szanowni Klienci SPP!!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 3 czerwca 2024 Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania w każdy poniedziałek czynne będzie od godziny 7:30 do godziny 17:00 natomiast kasa czynna będzie od godziny 7:30 do 16:30. Jednocześnie przypominamy, iż cały czas istnieje możliwość wcześniejszego zamawiania abonamentów drogą telefoniczną.


Szanowni Klienci SPP!!!

Biuro Obsługi Klienta SPP informuje, iż w związku z planowanymi na 2 maja 2024r. (czwartek) uroczystościami związanymi z obchodem Dnia Flagi RP oraz pokazem sprzętu wojskowego, będą wyłączone z ruchu parkingi na Placu Targowym (przy RCKB) oraz przy ulicy Targowej (przy szaletach miejskich). 

Prosimy o nie pozostawanie pojazdów:

na Placu Targowym (RCKB) od 1.05.2024 od godziny 13:00 do 2.05 do czasu zakończenia uroczystości i odjazdu pojazdów wojskowych. Informujemy, że część miejsc postojowych od ul. Legionów Piłsudskiego pozostanie do państwa dyspozycji, natomiast parking bliżej Miejskiego Ośrodka Kultury zostanie zamknięty i przeznaczony na pokaz sprzętu wojskowego i pozostanie dostępny jedynie dla mieszkańców oraz zaopatrzenia sklepów.

na parkingu przy ulicy Targowej (przy szaletach) od dnia 1.05.2024 od godz. 17:00 do czasu zakończenia uroczystości.


Szanowni Klienci !!!

W związku z planowanym remontem ulicy Puszkina informujemy, że od dnia 13 maja 2024r. (poniedziałek), będą występować utrudnienia w ruchu drogowym.  W trakcie prowadzonego remontu nie będą pobierane opłaty parkingowe za postój na ul. Puszkina i na tej ulicy nie będzie prowadzona kontrola pojazdów przez pracowników BOK SPP.

Na czas remontu Klienci SPP posiadający abonament mieszkańca typu „M” dla ulicy Puszkina, aby zachować swoje uprawnienia  mogą skorzystać z miejsc parkingowych zlokalizowanych przy ulicach: Chopina, Długiej, Sobieskiego oraz przy Placach Św. Jakuba i przy ul. Targowej.

Jednocześnie informujemy, że dojazd dla mieszkańców oraz zaopatrzenia na wskazanej ulicy może być utrudniony przez cały okres prowadzonych prac.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu remontowaną ulicą ze względu np. na wystające studzienki. Wykonawca oraz Administrator SPP nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia pojazdów na remontowanej ulicy.


Szanowni Klienci !!!

Uprzejmie informujemy, że Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania w dniu 29.03.2024r. (Wielki Piątek) będzie nieczynne.


Szanowni Klienci !!!

W zakładce PARKOMATY – INSTRUKCJA OBSŁUGI pojawiły się instrukcje obsługi parkomatów w formie video. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.


Szanowni Klienci !!!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 14.02.2024 na ulicach: Berka Joselewicza, Krótkiej oraz Józefa Piłsudskiego będą malowane znaki poziome (linie) na jezdniach, które wyznaczają pas parkingowy. W związku z powyższym zawiadamiamy, że od dnia jutrzejszego tj. od 15.02.2024 opłaty za postój na wyżej wymienionych ulicach pobierane będą na zasadach określonych w ustawie o drogach publicznych i uchwale nr XLVIII/386/2022 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 maja 2022 roku.


Szanowni Klienci !!!

W związku z pytaniami klientów strefy płatnego parkowania informujemy, że do czasu zakończenia remontu ulic: Berka Joselewicza, Krótkiej, Legionów Piłsudskiego zlokalizowanych w obszarze strefy płatnych parkingów w Brzesku czyli do momentu wyznaczenia miejsc parkingowych na tych ulicach za postój pojazdu samochodowego nie pobiera się opłaty parkingowej i nie jest prowadzona kontrola pojazdów. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych art. 13b. pkt1 kontrole pojazdów przeprowadza się w strefie płatnego parkowania na wyznaczonych miejscach parkingowych.

Dodatkowo informujemy naszych klientów, że parkomaty na w/w ulicach są czynne i można w nich zakupić bilet parkingowy,
a zgodnie z pkt. 32 Uchwały nr XLVIII/386/2022 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 maja 2022 roku  wykorzystać opłacony czas postoju na wyznaczonych miejscach parkingowych na pozostałym obszarze strefy płatnego parkowania.


Szanowni Klienci !!!

Informujemy, iż w dniu 29.12.2023 Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania będzie czynne do godziny 10:00. Jednocześnie uprzejmie informujemy naszych Klientów, że dzień 29.12.2023r. jest dniem wolnym od opłat parkingowych.


Szanowni Klienci !!!

Czy w strefie płatnego parkowania w Brzesku dozwolony jest bezpłatny postój pojazdu samochodowego na czas do 10 minut od rozpoczęcia postoju???

Taka informacja jest przekazywana pomiędzy klientami strefy płatnych parkingów w Brzesku i jest często używana jako argument przy składaniu reklamacji. W ostatnim czasie pojawiały się w sieci nieprawdziwe oraz często wprowadzające Państwa w błąd informacje  na temat niepoprawnego interpretowania zapisu uchwały Rady Miejskiej nr XLVIII/386/2022 z dnia 31 maja 2022 roku. Przypominamy, iż zgodnie z pkt 29 przytoczonej uchwały : „ opłatę za postój wnosi się z góry bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie z chwilą rozpoczęcia postoju pojazdu w miejscu przeznaczonym na postój i nie później niż po upływie 10 min od czasu zajęcia miejsca parkingowego”. Należy zauważyć, że powyższy zapis uchwały dotyczy kierującego pojazdem i nakłada na niego obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej w wyznaczonym czasie i nie dotyczy on osoby kontrolującej pojazd oraz czasu i sposobu kontroli. Tak więc pierwszą czynnością jaką powinien wykonać kierowca korzystający ze SPP po rozpoczęciu postoju, jest uiszczenie opłaty parkingowej na dowolnie wybrany przez klienta sposób tj. zakup biletu parkingowego w parkomacie lub zakup biletu parkingowego za pomocą telefonu komórkowego w aplikacji moBilet lub zakup biletu parkingowego poprzez bankowość internetową. Wskazany w uchwale czas pozwala korzystającemu np. na dojście do parkomatu lub oczekiwanie w kolejce do niego, itp. Należy zaznaczyć, że wyznaczony w uchwale czas na uiszczenie opłaty parkingowej nie wiąże kontrolera z wykonywaniem zdjęć w odstępie co najmniej 10 minut, ponieważ ani ustawa o drogach publicznych ani uchwała RM w Brzesku nie przewiduje darmowego postoju  w strefie płatnego parkowania.

W przypadku stwierdzenia braku opłaty parkingowej w pojeździe, kontrolerzy są zobowiązani do wykonania dokumentacji fotograficznej i wystawienia zawiadomienia o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej. Zawiadomienie jest pozostawiane za wycieraczką kontrolowanego pojazdu.  Szanowni Klienci, jednoznacznie należy stwierdzić, że kontroler SPP nie wystawia „MANDATU” tylko wystawia zawiadomienie o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej w związku ze stwierdzeniem braku opłaty parkingowej w danym pojeździe samochodowym.

UWAGA!

 • Kontroler nie może anulować wystawionego zawiadomienia o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.
 • Kontroler nie jest upoważniony do pobierania pieniędzy od Klientów strefy.
 • Kontroler nie jest upoważniony do rozmieniania pieniędzy.
 • Kontroler nie jest upoważniony do przyjmowania wniosków reklamacyjnych.

W przypadku, gdy kierujący pojazdem uiścił opłatę parkingową i w tym czasie otrzymał zawiadomienie, zgodnie z powyższą uchwałą jest przewidziana procedura reklamacyjna. Reklamację należy złożyć do Biura Obsługi Klienta SPP w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia w formie pisemnej lub elektronicznej. Można skorzystać z przygotowanego formularza reklamacji, który jest dostępny na naszej stronie internetowej www.sportbrzeski.pl w zakładce „parkingi” gdzie należy wybrać „reklamacja zawiadomienia”. Administrator SPP ma obowiązek w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wniesionej reklamacji, podjąć decyzję o anulowaniu lub nieanulowaniu zawiadomienia i powiadomić o niej klienta.

           W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości, służymy Państwu pomocą w biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania w Brzesku przy ul. Browarnej 13a, pod numerem telefonu (14) 68 65 031. Dodatkowo kontrolerzy Strefy Płatnych Parkingów chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i pomogą przy zakupie biletów parkingowych w parkomatach i aplikacji mobilnej.

dodano dnia 18.12.2023


Szanowni Klienci !!!

Informujemy, iż w piątek, 10 listopada, od godziny 7:00 do 15:00 na ulicy Browarnej w Brzesku wykonywane będą prace polegające na położeniu ostatniej warstwy nawierzchni asfaltowej. Na czas trwania prac cała ulica Browarna będzie nieprzejezdna. Za utrudnienia przepraszamy.

 

dodano dnia 06.11.2023


Szanowni Klienci !!!

W związku z wymianą nawierzchni dróg w Gminie Brzesko, informujemy, że od dnia  19 września 2023 (wtorek), będą występować utrudnienia w ruchu drogowym na następujących ulicach: Puszkina, Chopina, Długiej oraz Sobieskiego.

W związku z pracami wyznaczone zostaną na czas remontu dodatkowe tymczasowe miejsca parkingowe przy Pl. Kazimierza wzdłuż ul. Targowej. Do państwa dyspozycji jest również parking płatnego parkowania przy ul. Targowej (przy szaletach miejskich). W tym czasie Klienci SPP posiadający abonament mieszkańca „M” mogą parkować na dowolnych miejscach ogólnodostępnych w SPP oraz na miejscach parkingowych wskazanych powyżej. Klienci posiadający abonament typu „A” mogą parkować również na tymczasowo wyznaczonych miejscach przy ul. Targowej. Postój na dodatkowych miejscach parkingowych na czas prowadzenia robót jest bezpłatny.

Jednocześnie informujemy, że dojazd dla mieszkańców oraz zaopatrzenia na wymienionych ulicach będzie zapewniony przez cały okres prowadzenia prac.

Czas rozpoczęcia remontu ulic jest planowany na 19.09.2023 r., a zakończenie prac jest planowane na dzień 31.10.2023 r. (okres ten może się wydłużyć ze względu na panujące warunki atmosferyczne).

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu remontowanymi ulicami ze względu np. na wystające studzienki. Wykonawca oraz Administrator SPP nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia pojazdów na wyłączonych ulicach.

W załączeniu poniżej przedstawiamy harmonogram planowanych robót wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle.

harmonogram prac

dodano dnia 15.09.2023


parking_znak

Szanowni Klienci !!!

Uprzejmie informujemy, że Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania w dniu 07.04.2023r. (Wielki Piątek) będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

dodano dnia 04.04.2023


parking_znak

Szanowni Klienci!!!

Informujemy, iż w dniu 30.12.2022 Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania będzie czynne do godziny 10:00. Jednocześnie uprzejmie informujemy naszych Klientów, że dzień 30.12.2022r. jest dniem wolnym od opłat parkingowych. 

dodano dnia 22.12.2022


parking_znak

Szanowni Klienci!!!

Czy wiecie, że w Brzesku możecie parkować i poruszać się komunikacją miejską (MPK ) za pomocą elektronicznych biletów zakupionych poprzez aplikację moBiLET ????

Posiadasz smartfon?📲 Parkujesz? 🚘 Jeździsz komunikacją miejską? 🚌Ta aplikacja jest stworzona dla Ciebie ❤️Szybko i sprawnie możesz nabyć bilet parkingowy lub autobusowy i ruszać w teren 🗺️.

Pobierasz aplikację z Google Play lub AppStore 📲, rejestrujesz się, wybierasz metodę płatności i gotowe! – WSZYSTKO W KRÓTKIM CZASIE ⏰ . Możesz też skorzystać z moBiLET-u poprzez własną bankowość internetową 💰.

Dla przypomnienia informujemy 🫢, że moBiLET w Strefie Płatnego Parkowania jest obecny od 2014 roku i umożliwia dokonywanie płatności za postój pojazdu za pomocą telefonu komórkowego. Natomiast zakup elektronicznego biletu komunikacji autobusowej MPK to zupełna nowość w naszym mieście. System zakupu elektronicznego biletu MPK funkcjonuje od 01.11.2022 roku. Możesz kupić każdy bilet MPK na dowolny czas lub okres i dowolną linie autobusową.

Gorąco zachęcamy do korzystania z darmowej aplikacji moBiLET!!!!

Nie musisz stać przy parkomacie… w deszczu i na mrozie…..zaoszczędzisz czas i pieniądze… opłatę parkingową naliczysz sekundowo… bilet komunikacji miejskiej kupisz bezpośrednio przed wejściem do autobusu…

Instrukcja pobrania i korzystania z systemu:

1️⃣Pobierz i uruchom aplikację moBiLET, wybierz „płatne parkowanie”.

2️⃣Podaj nr rejestracyjny/pojazd i wybierz czas postoju.

3️⃣Potwierdź początek parkowania.

4️⃣Twój bilet jest już widoczny w systemie dla kontrolerów.

5️⃣Zdalnie przedłuż bilet lub zakończ parkowanie.

6️⃣ Płać tylko za wykorzystany czas!  Nie zapomnij oznaczyć pojazdu winietą.   

(pobierz winietę – wydrukuj, winieta dostępna również w biurze SPP oraz u kontrolerów).

dodano dnia 15.12.2022


parking_znak

Szanowni Klienci!!!

Informujmy, iż w miesiącu listopadzie Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania w Brzesku czynne będzie w godzinach 7:30-17:00.

Serdecznie zapraszamy !

dodano dnia 24.10.2022


parking_znak

Szanowni Klienci !!!

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania w Brzesku informuje, iż w dniach 20-22 lipca 2022r. zostanie przeprowadzony montaż klawiatur numerycznych w wszystkich parkomatach funkcjonujących na terenie SPP w Brzesku. W związku z powyższym zmianie ulegnie sposób zakupu biletu parkingowego. Będzie go można nabyć jedynie po wpisaniu w parkomacie numeru rejestracyjnego pojazdu (zakupiony bilet będzie przypisany do wskazanego pojazdu).

Poniżej przedstawiamy schemat postępowania przy zakupie biletu parkingowego w parkomacie za pomocą bilonu i karty bankowej.

1) zakup biletu bilonem

 1. Wrzuć odliczony bilon do urządzenia (do otworu na monety). Minimalna kwota opłaty wynosi 1,5 zł. (0,5 godziny postoju),
 2. Wpisz numer rejestracyjny pojazdu,
 3. Zatwierdź operację zakupu biletu poprzez wciśnięcie przycisku √ „akceptuj” lub  wrzuć monety aby zwiększyć czas postoju lub X „anuluj” w przypadku rezygnacji z transakcji,
 4. Odbierz bilet i umieść go w widocznym miejscu za przednią szybą wewnątrz pojazdu w taki sposób aby był w pełni czytelny dla osób kontrolujących.

2) zakup biletu kartą bankową

 1. Ustal kwotę za pomocą przycisków określających kwotę. Minimalna kwota opłaty wynosi 1,5 zł. (0,5 godziny postoju),
 2. Wpisz numer rejestracyjny pojazdu,
 3. Przyciśnij √ „akceptuj”  lub X „anuluj” w przypadku rezygnacji z transakcji,
 4. Przyłóż kartę do czytnika kart,
 5. Odbierz bilet i umieść go w widocznym miejscu za przednią szybą wewnątrz pojazdu w taki sposób aby był w pełni czytelny dla osób kontrolujących.

Jednocześnie informujemy, że na każdym parkomacie (na ścianie frontowej) znajduje się powyższa instrukcja w formie graficznej, dodatkowo przy zakupie biletu parkingowego w parkomacie na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty wskazujące czynności jakie należy wykonać.

dodano dnia 18.07.2022


parking_znak

Szanowni Klienci !!!

Informujemy, iż od dnia 21 lipca 2022 wchodzi w życie Uchwała nr XLIX/398/2022 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 czerwca 2022 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XLVIII/386/2022 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 maja 2022 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/330/2021 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 grudnia 2021 r., w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania, wprowadzenie opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg i sposobu pobierania tych opłat.

W załączniku nr 1 do uchwały nr XLVIII/386/2022 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 maja 2022 prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w pkt 3.12 lit. b). Sprostowania dokonuje się w ten sposób, że zapis wysokości stawki za zastrzeżenie wydzielonego stanowiska parkingowego (koperty) w wyznaczonym miejscu w SPP na cele związane z postojem pojazdu na okres 6 miesięcy z „350,00 zł” zastępuje się zapisem „1350,00 zł”.

dodano dnia 06.07.2022


parking_znak

Szanowni Klienci !!!

Informujemy, iż od dnia 22 czerwca 2022 wchodzi w życie Uchwała nr XLVIII/386/2022 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 maja 2022 w sprawie zmiany uchwały XLII/330/2021 w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania, wprowadzenie opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg i sposobu pobierania tych opłat.

dodano dnia 07.06.2022


parking_znak

Szanowni Klienci !!!

Uprzejmie informujemy, iż Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania w dniu 15.04.2022r. (Wielki Piątek) będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

dodano dnia 08.04.2022


parking_znak

Szanowni Klienci !!!

Strefa Płatnego Parkowania w Brzesku informuje, iż w związku z wymianą parkomatów  funkcjonujących na parkingu przy ul. Głowackiego (naprzeciwko Urzędu Miasta) od 17.03.2022 zmianie ulegnie sposób zakupu biletu parkingowego. Będzie go można nabyć jedynie po wpisaniu w parkomacie numeru rejestracyjnego pojazdu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PARKOMATU

Płatność bilonem

 1. Wrzuć odliczony bilon do urządzenia (do otworu na monety). Minimalna kwota opłaty wynosi 1,5 zł. (0,5 godziny postoju),
 2. Wpisz numer rejestracyjny pojazdu,
 3. Zatwierdź operację zakupu biletu poprzez wciśnięcie przycisku √ „akceptuj” lub  wrzuć monety aby zwiększyć czas postoju lub X „anuluj” w przypadku rezygnacji z transakcji,
 4. Odbierz bilet i umieść go w widocznym miejscu za przednią szybą wewnątrz pojazdu w taki sposób aby był w pełni czytelny dla osób kontrolujących.

Płatność kartą

 1. Ustal kwotę za pomocą przycisków określających kwotę. Minimalna kwota opłaty wynosi 1,5 zł. (0,5 godziny postoju),
 2. Wpisz numer rejestracyjny pojazdu,
 3. Przyciśnij √ „akceptuj”  lub X „anuluj” w przypadku rezygnacji z transakcji,
 4. Przyłóż kartę do czytnika kart,
 5. Odbierz bilet i umieść go w widocznym miejscu za przednią szybą wewnątrz pojazdu w taki sposób aby był w pełni czytelny dla osób kontrolujących.

dodano dnia 16.03.2022


parking_znak

Szanowni Klienci !!!

Informujemy, iż od dnia 17.03.2022 zakupienie biletów parkingowych będzie możliwe także w  nowo zamontowanych parkomatach przy ul. Chopina oraz na placu przy ul. Targowej.

dodano dnia 16.03.2022


parking_znak

Szanowni Klienci !!!

Informujemy, iż od dnia 03 stycznia 2022 Uchwałą Rady Miejskiej nr XLII/330/2021 z dnia 08.12.2021 r. zostają zmienione opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Brzesku oraz opłaty dodatkowe, kwoty abonamentów, zmieniają się zasady kontroli pojazdów parkujących w SPP oraz zostaje poszerzony obszar SPP.

1. Wysokość opłat za parkowanie (poniższe opłaty obowiązują od 03 stycznia 2022):

1,50 zł opłata minimalna za 30 min. postoju

3,00 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę postoju

3,00 złza drugą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju

15,00 zł opłata dzienna

Na każdym parkometrze znajduje się informacja o stawkach obowiązujących za parkowanie. Parkometr przyjmuje wyłącznie nominały od 10 gr. do 5,00 PLN. Parkometr nie wydaje reszty. Po wrzuceniu minimalnej kwoty 1,50 zł parkometr sam przelicza czas postoju w zależności od uiszczonej opłaty.

2. Wysokość opłaty dodatkowej :

75,00 złza nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w SPP na miejscu parkingowym ogólnodostępnym lub za postój ponad opłacony czas, opłata ta pozwala na postój pojazdu w danym miejscu do 4 godzin.

150,00 zł za postój pojazdu na zastrzeżonych miejscach parkingowych SPP takich jak koperta lub miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

3. Kwoty abonamentów – szczegółowy wykaz cen i opis abonamentów znajdą Państwo w zakładce Abonamenty – link do zakładki z abonamentami

4. Wysokość opłat :

– za zastrzeżenie wydzielonego stanowiska parkingowego (koperty) w wyznaczonym miejscu w SPP na cele związane z postojem pojazdu stawka wynosi:

a) na okres 1 miesiąca – 300,00 zł

b) na okres 6 miesięcy – 1350,00 zł

c) na okres 12 miesięcy – 2400,00 zł

– za korzystanie z wydzielonego stanowiska parkingowego w SPP o długości 5,0 m – 6,0 m i szerokości 2,3 m – 2,5 m na cele handlowe, reklamowe, remontowe i inne stawka wynosi:

a) na okres 1 dnia – 20,00 zł

b) na okres 1 miesiąca – 400,00 zł

5. Zasady kontroli

Opłatę za postój należy wnieść z góry bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie z chwilą rozpoczęcia postoju pojazdu. Podczas kontroli pojazdów parkujących w strefie płatnych parkingów, pracownik SPP ma obowiązek wystawić zawiadomienie o nałożeniu opłaty dodatkowej po sprawdzeniu, że dany pojazd takiej opłaty nie posiada. Na wyżej wymienioną okoliczność kontrolujący jest zobowiązany do stworzenia dokumentacji fotograficznej i pozostawienia zawiadomienia za przednią szyba kontrolowanego pojazdu samochodowego.

Obowiązkiem kierującego pojazdem jest pozostawienie opłaty parkingowej za przednią szybą pojazdu w miejscu widocznym i nie budzącym jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby były widoczne dla kontrolujących. W uzasadnionych przypadkach, od opłaty dodatkowej kierowca może złożyć reklamację (pisemną w biurze administratora SPP lub elektronicznie wypełniając formularz reklamacyjny na stronie internetowej) w terminie do 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia.

6. Poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania w Brzesku

Z dniem 3 stycznia 2022 następuje poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania w Brzesku o plac parkingowy przy ul. Targowej.

dodano dnia 31.12.2021


parking_znak

Szanowni Klienci !!!

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania w dniu 24.12.2021r. oraz w dniu 31.12.2021r. będzie nieczynne. Jednocześnie informujemy, że dzień 31.12.2021r. jest dniem wolnym od opłat parkingowych.     

dodano dnia 21.12.2021


parking_znak

Szanowni Klienci !!!

Informujemy, iż w dniu 8 grudnia 2021 Rada Miejska w Brzesku uchwaliła nową Uchwałę nr XLII/330/2021 w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania, wprowadzenie opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg i sposobu pobierania tych opłat. Powyższa uchwała poszerza Strefę Płatnego Parkowania o parking na Placu przy ul. Targowej. Dodatkowo zmienia stawki opłat parkingowych, abonamentów, opłat za miejsca zastrzeżone i wysokość opłaty dodatkowej. Nowa uchwała zmienia procedurę kontroli pojazdów wnoszących opłaty parkingowe w SPP w Brzesku. Przewidywany czas wejścia w życie w/w uchwały to 03 stycznia 2022 rok.

Tracą moc dotychczasowe Uchwały Rady Miejskiej w Brzesku o nr: IX/47/2015 z dnia 29 kwietnia 2015, XII/68/2015 z dnia 1 lipca 2015 oraz XXXI/212/2016 z dnia 26 października 2016. W załączeniu przedstawiamy tekst nowej uchwały. Prosimy naszych Klientów o zapoznanie się z nią.

UCHWAŁA NR XLII/330/2021 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

dodano dnia 20.12.2021


parking_znak

Szanowni Klienci !!!

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5.01.2021r. (Dz. U. z 2021 poz.67) w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej od dnia 13.10.2021 wzrasta wysokość kosztów upomnienia z 11,60 zł do 16,00 zł. Oznacza to, że do każdego upomnienia wysłanego do zobowiązanego od 13 października 2021r. zostaną doliczone koszty upomnienia w wysokości 16,00 zł.

dodano dnia 12.10.2021


parking_znak

Szanowni Klienci !!!

Informujemy, że przerwa techniczna czytników kart w parkometrach zostaje przedłużona do 05.09.2021. Płatność kartą we wszystkich parkometrach na terenie Strefy Płatnego Parkowania w Brzesku będzie dostępna od poniedziałku 06.09.2021. Za utrudnienia przepraszamy.

dodano dnia 02.09.2021


parking_znak

Szanowni Klienci !!!

Informujemy, że w dniach 30-31.08.2021 ( poniedziałek i wtorek) płatność kartą we wszystkich parkometrach na terenie Strefy Płatnego Parkowania w Brzesku będzie niedostępna. Za utrudnienia przepraszamy.

dodano dnia 24.08.2021


parking_znak

Szanowni Klienci !!!

Informujemy, że związku z awarią kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania jest utrudniony. Pracujemy nad szybkim usunięciem usterki. Prosimy o kontakt mailowy parkingi@sportbrzeski.pl.

dodano dnia 19.07.2021


parking_znak

Szanowni Klienci !!!

Uprzejmie informujemy, że parking Park & Ride ( parking na dworcu PKP) jest terenem monitorowanym. Przypominamy, że obiekt ten jest terenem publicznym, na którym obowiązuje zakaz spożywania alkoholu pod karą grzywny w wysokości 100 zł. i zakaz zaśmiecania pod karą grzywny 500 zł. o czym informują nowo zamontowane tablice. Prosimy Klientów Park & Ride o przestrzeganie powyższych zasad.

dodano dnia 27.05.2021


parking_znak
UWAGA! Ważne informacje dla Klientów SPP w Brzesku
Informacja o sposobie obsługi Klintów SPP Brzesko w czasie pandemii.
informacje dotyczące składnia reklamacji

dodano dnia 10.03.2021


parking_znak
informacja o możliwości elektronicznego zamówienia abonamentu

1.Złóż zamówienie na dany abonament poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: parkingi@sportbrzeski.pl, wiadomość musi zawierać następujące informacje:

 • pełne dane osoby zamawiającej ( imię, nazwisko, adres, nr telefonu)
 • typ abonamentu („A”, „M”, „I”)
 • termin ważności abonamentu ( minimalny okres 1 miesiąc )
 • w przypadku abonamentu „M” proszę dodatkowo załączyć oświadczenie o zameldowaniu oraz kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu.     Oświadczenie o zameldowaniu
 • w przypadku abonamentu „I” proszę dołączyć skan/zdjęcie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej (awers oraz rewers).

2. W odpowiedzi otrzymasz wiadomość z kwotą należną do zapłaty na wskazane konto.

3. Po dokonaniu płatności prześlij nam jako załącznik potwierdzenie wpłaty ( wygenerowane przez bank).

4. Po zaksięgowaniu środków na naszym koncie ( trwa to zazwyczaj od 1 do 3 dni roboczych) poinformujemy Cię o tym oraz przygotujemy abonament i dostarczymy go do skrzynki listowej lub pod wskazany adres na terenie Strefy Płatnego Parkowania w Brzesku.

UWAGA: PRÓBA DOSTARCZENIA ABONAMENTU BEDZIE JEDNORAZOWA. W PRZYPADKU NIE STAWIENI SIĘ POD WSKAZANYM ADRESEM WYŚLEMY INFORMACJĘ E-MAILOWĄ O KONIECZNOŚCI ODEBRANIA ABONAMENTU Z PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA SPP ( BRZESKO UL. BROWARNA 13A).

dodano dnia 10.03.2021


parking_znak

Szanowni Klienci !!!

W dniu dzisiejszym tj. 12.02.2021 w godzinach 8:00-15:00 kontynuujemy odśnieżanie i wywożenie śniegu z miejsc parkingowych przy ulicach:

 • Puszkina
 • Chopina
 • Długa
 • Sobieskiego
 • Sienkiewicza
 • Słowackiego

Pomimo wielokrotnych próśb kierowcy pozostawiają pojazdy na zaśnieżonych miejscach parkingowych. Uniemożliwia nam to wykonywanie pracy. Informujemy, że w przypadku pozostawienia pojazdów w rejonie odśnieżania,  będzie on pominięty ze względu na prawdopodobieństwo uszkodzenia pojazdów (prace wykonywane są za pomocą ciężkiego sprzętu).

W dalszej kolejności planujemy odśnieżać i wywozić śnieg z miejsc parkingowych na ulicach :

 • Józefa Piłsudskiego
 • Asnyka
 • Wyszyńskiego 
 • Grunwaldzkiej
 • Matejki
 • Berka Joselewicza
 • Krótkiej

Odśnieżanie na tych ulicach planujemy rozpocząć jeszcze w dniu dzisiejszym. Prace będą kontynuowane w sobotę w godzinach 08:00 – 13:00 i w poniedziałek od 08:00-20:00. 

dodano dnia 12.02.2021


parking_znak

Szanowni Klienci !!!

Uprzejmie informujemy, iż trwa odśnieżanie i wywożenie śniegu z miejsc parkingowych w SPP Brzesku. 

W dniu dzisiejszym tj. 11.02.2021 ok. godziny 18 planujemy odśnieżać miejsca parkingowe przy ulicach:

 1. DŁUGA
 2. PUSZKINA
 3. CHOPINA
 4. SIENKIEWICZA
 5. SŁOWACKIEGO
 6. SOBIESKIEGO

Odśnieżanie odbywa się ciężkim sprzętem, w związku z tym PROSIMY O PRZEPARKOWANIE SAMOCHODÓW PO GODZ. 18:00.

dodano dnia 11.02.2021


parking_znak

Szanowni KLIENCI!!!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.02.2021 roku ( poniedziałek) BOK SPP nie będzie czynne.

W tym dniu nie będzie można załatwić żadnych formalności związanych z opłatami i wydawaniem abonamentów. Jedyna formą kontaktu z BOK SPP będzie komunikacja telefoniczna pod nr tel. 14 68 65 031.

Powyższe utrudnienia związane są ze zmianami systemów informatycznych.

dodano dnia 03.02.2021


parking_znak

Szanowni KLIENCI!!!

W związku z prośbami ze strony klientów SPP uprzejmie informujemy, że administrator Strefy Płatnych Parkingów podjął decyzję o sprzedaży wszystkich abonamentów na maksymalny okres całego roku tj.  do końca 2021 r.


parking_znak

UWAGA !
Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania w dniu 24.12.2020r. oraz w dniu 31.12.2020r. będzie nieczynne. Jednocześnie informujemy, że dzień 31.12.2020r. jest dniem wolnym od opłat parkingowych.           


Mikołaj - Życzenia Świąteczne

parking_znak

UWAGA !

Szanowni Klienci przypominamy, iż w związku  koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 w dalszym ciągu Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania czynne jest  w godzinach 10-13:30. W sprawach ważnych, niecierpiących zwłoki, możliwy jest kontakt osobisty po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Wszelkie zapytania, pisma, reklamacje etc. prosimy kierować  w trybie elektronicznym i telefonicznym.

14 68 65 031

parkingi@sportbrzeski.pl


parking_znak

Uwaga ! Po tym rozpoznasz kontrolerów SPP w Brzesku.

Od dnia 13.07.2020 znakiem rozpoznawczym i standardem jest jednakowy, kompletny oraz profesjonalny ubiór kontrolerów SPP. Mamy nadzieję, że dzięki temu łatwiej rozpoznacie Państwo kontrolerów, którzy chętnie udzielą Państwu pomocy.


parking_znak

Szanowni Klienci Strefy Płatnych Parkingów!!!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.06.2020 zakończyliśmy montaż czytników kart płatniczych w parkomatach. Od dnia 01.07.2020 za bilety parkingowe we wszystkich parkomatach SPP w Brzesku można zapłacić zbliżeniowo przy użyciu karty bankomatowej.

Instrukcja zakupu biletu parkingowego za pomocą karty bankomatowej jest przedstawiona na frontowej ścianie parkomatu.

Zachęcamy do skorzystania z tej formy zakupu biletów parkingowych. 

parkometr

parking_znak

Szanowni Klienci Strefy Płatnych Parkingów!!!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.06.2020 rozpoczynamy montaż czytników kart płatniczych w parkomatach znajdujących się na terenie Strefy Płatnych Parkingów w Brzesku. Zakończenie montażu czytników jest przewidziane na 30.06.2020 r. Montaż czytników kart płatniczych/bankomatowych pozwoli Naszym Klientom w sposób łatwy i przejrzysty zakupić bilet parkingowy. Poniżej przedstawiamy instrukcję zakupu biletu parkingowego. Zakup odbywa się poprzez zbliżenie karty płatniczej do czytnika. Z uwagi na prowadzone prace montażowe, mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w korzystaniu z parkomatu.

Instrukcja zakupu biletu w parkometrze.
Parkowanie płatne pon-pt 9-17, cennik

parking_znak

UWAGA!

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania w dniu 10.04.2020r. (Wielki Piątek) jest nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.


parking_znak

KORONAWIRUS – ZMIANA GODZIN URZĘDOWANIA BOK SPP

Szanowni Klienci w związku  koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania czynne będzie w godzinach 10-14. W sprawach ważnych, niecierpiących zwłoki możliwy jest kontakt osobisty, jedynie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Wszelkie zapytania pisma, reklamacje etc. prosimy kierować  w trybie elektronicznym i telefonicznym.

14 68 65 031

parkingi@sportbrzeski.pl


parking_znak

UWAGA !

Szanowni Klienci w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa ( COVID-19), w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin od 16 marca 2020r. do odwołania Biuro obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania obsługiwać będzie wyłącznie w trybie elektronicznym i telefonicznym. W sprawach ważnych, niecierpiących zwłoki możliwy jest kontakt osobisty, po wcześniejszym uzgodnieniu.

tel: 14 68 65 031 lub parkingi@sportbrzeski.pl


parking_znak

UWAGA !

W związku z zaistniałą sytuacją wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania informuje o możliwości załatwienia spraw drogą telefoniczną oraz elektroniczną.

tel: 14 68 65 031 lub parkingi@sportbrzeski.pl


parking_znak

UWAGA!

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania informuje, że od dnia 01.02.2020r. nie prowadzi dystrybucji kart parkingowych poprzez punkty sprzedaży. Karty parkingowe można zakupić jedynie w BOK SPP przy ul. Browarnej 13a od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.

Jednocześnie informujemy, iż opłatę za parkowanie można uiścić poprzez:

 1. wykupienie biletu parkingowego w parkometrach zlokalizowanych w strefie płatnych parkingów;
 2. prawidłowe skasowanie kart parkingowych;
 3. wykorzystanie aplikacji moBiLET;
 4. zakupienie karty abonamentowej w biurze BOK SPP.

parking_znak
mrugająca kolorowa choinka
Życzenia Świąteczne - Wesołych Świąt!

parking_znak

UWAGA! Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania w dniu 24.12.2019r. oraz w dniu 31.12.2019r. jest nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.


parking_znak

UWAGA! Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania informuje, że od dnia 03 października 2019 r. w Strefie Płatnych Parkingów w Brzesku uruchomionych zostało sześć kolejnych parkomatów. Zostały one posadowione na następujących ulicach i placach:

 • na skrzyżowaniu ulic Berka Joselewicza z ulicą Krótką;
 • na ulicy Legionów Piłsudskiego ( na wysokości sklepu Drewchem );
 • na skrzyżowaniu ulicy Długiej z ulicą Sobieskiego;
 • na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z ulicą Słowackiego;
 • na ulicy Zielonej ( koło banku PKO BP );
 • na placu przy ul. Głowackiego ( naprzeciwko Urzędu Miasta).

parking_znak

Zapraszamy do korzystania z naszych Parkomatów !!!

parkometr_montaż

parking_znak

UWAGA! Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania w dniu 19.04.2019r. (Wielki Piątek) jest nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.


parking_znak

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania informuje, że od dnia 12 lutego 2019 r. w Strefie Płatnych Parkingów w Brzesku uruchomiono kolejny parkometr. Zamontowany został na ul. Kościuszki/Jagiełły (naprzeciwko Sądu).

Mapa Strefy Płatnego Parkowania w Brzesku
UWAGA! Mapa poglądowa. Dokładny obszar Strefy Płatnego Parkowania wyznaczony jest oznakowaniem pionowym i poziomym strefy.


parking_znak

UWAGA! Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania w dniu 24.12.2018r. oraz w dniu 31.12.2018r. jest nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.


parking_znak

Uwaga kierowcy! Parking przy ul. Sobieskiego czasowo wyłączony z ruchu.

W związku z przebudową chodnika na ul. Sobieskiego, od dnia 5 listopada 2018r. do czasu zakończenia robót budowlanych, parking zlokalizowany przy tej ulicy zostaje wyłączony z ruchu.


parking_znak

UWAGA! Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania w dniu 30.03.2018r. (Wielki Piątek) będzie nieczynne.


parking_znak

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania informuje, że od dnia 20 lutego 2018 r. w Strefie Płatnych Parkingów w Brzesku uruchomione zostały kolejne parkometry: na ul. Józefa Piłsudskiego/Matejki oraz na ul. Kościuszki (naprzeciwko starego szpitala).

Mapa Strefy Płatnego Parkowania w Brzesku
UWAGA! Mapa poglądowa. Dokładny obszar Strefy Płatnego Parkowania wyznaczony jest oznakowaniem pionowym i poziomym strefy.


parking_znak

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania informuje, że od dnia 2 marca 2017 r. w Strefie Płatnych Parkingów w Brzesku uruchomione zostały kolejne parkometry: na ul. Wyszyńskiego/Asnyka oraz na ul. Głowackiego (naprzeciwko marketu budowlanego „Śnieżka”).

Mapa Strefy Płatnego Parkowania w Brzesku
UWAGA! Mapa poglądowa. Dokładny obszar Strefy Płatnego Parkowania wyznaczony jest oznakowaniem pionowym i poziomym strefy.


parking_znak

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania informuje, że od dnia 14 stycznia 2017r. w Strefie Płatnych Parkingów w Brzesku obowiązuje nowa uchwała NR XXXIII/226/2016 Rady Miejskiej w Brzesku.

W/W Uchwała znosi wprowadzone opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na placu przy Nowym Placu Targowym oraz na placu przy ul. Mościckiego. Tym samym parkingi te są parkingami bezpłatnymi.

Mapa Strefy Płatnego Parkowania w Brzesku
UWAGA! Mapa poglądowa. Dokładny obszar Strefy Płatnego Parkowania wyznaczony jest oznakowaniem pionowym i poziomym strefy.


parking_znak

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania informuje, że od dnia 23 grudnia 2016r. w Strefie Płatnych Parkingów w Brzesku obowiązuje nowa uchwała NR XXXII/217/2016 Rady Miejskiej w Brzesku.

Uchwała wprowadza następujące zmiany w stosunku do poprzedniej uchwały:

1. Miesięczną kartę abonamentową w kwocie 15 zł. dla pojazdów parkujących przy ul. Powstańców Warszawy.

2.Na placu parkingowym przy Nowym Placu Targowym oraz na placu przy ul. Mościckiego wprowadza się jedną godzinę bezpłatną na dobę dla danego pojazdu (wpisanie nr rej. pojazdu w parkometrze). Korzystający z tego parkingu kierowcy zobowiązani są do wpisania nr rejestracyjnego danego pojazdu na klawiaturze parkometru a następnie odebranie bezpłatnego biletu parkingowego. Taki bilet można odebrać tylko raz na dobę dla danego pojazdu


parking_znak

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania informuje, że od dnia 17 listopada 2016r. w Strefie Płatnych Parkingów w Brzesku obowiązuje nowa uchwała NR XXXI/212/2016 Rady Miejskiej w Brzesku.

W/W Uchwała wprowadza następujące zmiany:

 1. Opłaty za parkowanie pobierane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (w soboty parkingi są bezpłatne).

2. Zniesiona zostaje bezpłatna pierwsza godzina parkowania na parkingach przy ul. Powstańców Warszawy oraz na placu naprzeciwko Urzędu Miasta przy ul. Głowackiego.

3. Ustala się nowe obszary na których wprowadza się strefę płatnego parkowania:

 • ul. Głowackiego (naprzeciwko marketu budowlanego „Śnieżka”)
 • Plac przy Nowym Placu Targowym
 • Plac przy ul. Mościckiego

Mapa Strefy Płatnego Parkowania w Brzesku

UWAGA! Mapa poglądowa. Dokładny obszar Strefy Płatnego Parkowania wyznaczony jest oznakowaniem pionowym i poziomym strefy.


parking_znak

INFORMACJA – STREFA PŁATNYCH PARKINGÓW

W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, Biuro Obsługi SPP w Brzesku informuje o wyłączeniu z ruchu:

1. Parkingu na Pl. Św. Jakuba

2. Parkingu na starym placu targowym (część parkingu)

w terminie od 25 lipca do 30 lipca 2016 r.

Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

Biuro Obsługi SPP w Brzesku.


parking_znak

Od dnia 1 sierpnia 2015 r. na wyznaczonych placach w Strefie Płatnych Parkingów w Brzesku opłaty pobiera się w następujący sposób:

 1. bilet z parkometru
 2. karta parkingowa
 3. moBilet – za pomocą telefonu komórkowego

Lokalizacje parkometrów :

Pl. Zwycięstwa

Pl. Żwirki i Wigury

Pl. Targowy

Pl. Św. Jakuba

Pl. Kazimierza Wielkiego (za domem nauczyciela)

ul. Głowackiego (plac naprzeciwko UM)

ul. Powstańców Warszawy

Na parkingu na przeciwko Urzędu Miasta i parkingu na ul. Powstańców Warszawy pierwsza godzina bezpłatna pod warunkiem posiadania biletu parkingowego lub karty parkingowej pozostawionej za przednią szybą.


parking_znak

Od dnia 22 maja w Strefie Płatnych Parkingów w Brzesku obowiązuje nowa uchwała NR IX/47/2015 Rady Miejskiej w Brzesku, która zmienia zasady korzystaniu z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w Strefie Płatnego Parkowania ( SPP ).

Zmiany dotyczą oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz ogólnodostępnych miejsc parkingowych w SPP.

W Strefie Płatnych Parkingów w Brzesku znajduje się 34 oznaczonych miejsc parkingowych dla osób posiadających międzynarodową kartę osoby niepełnosprawnej. Miejsca te są oznakowane w sposób podwójny tj. znakiem pionowym ( znak D-18, T-29 ) i znakiem poziomym ( P-20, P-24 ).

miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Na tak oznaczonych miejscach parkingowych w SPP w Brzesku może bezpłatnie parkować:

 • osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym międzynarodową kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych,
 • osoba kierująca pojazdem, którym jest przewożona osoba o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się i posiadająca kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej,
 • pojazdy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką tych placówek. Pojazdy te muszą być oznakowane kartą osoby niepełnosprawnej, która jest wystawiona na tą placówkę.

Kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

W przypadku korzystania z miejsc parkingowych ogólnodostępnych tj. poza oznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne mają obowiązek uiścić opłatę parkingową na zasadach ogólnych.

W/W Uchwała również wprowadza udogodnienia dla kierujących pojazdami, którzy mają znaczne ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się i posiadają międzynarodową kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej oraz mają zarejestrowany samochód na swoje nazwisko. Osoby takie mają możliwość nabycia w BOK SPP abonamentu typu „I” dla osoby niepełnosprawnej w cenie 10 zł/ miesiąc ( po uprawomocnieniu się Uchwały NR XII/68/2015 Rady Miejskiej z dn. 1 lipca 2015 r. w cenie 3 zł / miesiąc), który pozwala na bezpłatne parkowanie na ogólnodostępnych miejscach parkingowych w SPP w Brzesku. Osoba parkująca w SPP, która posiada abonament typu „I” jest zobowiązane do umieszczenia za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym abonament typu „I” wraz z międzynarodową kartą osoby niepełnosprawnej eksponując ich zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie ich numerów i daty ważności.

Biuro Obsługi Klientów SPP informuje, że kontrolerzy SPP posiadają uprawnienia do kontroli zgodności dokumentów klientów, którzy korzystają z oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i klientów posiadających abonament typu „I”. Brak wystawienia za przednią szybą pojazdu dokumentów wskazanych powyżej będzie oznaczało nieuiszczenie opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych, a tym samym będzie uprawniało kontrolerów do wystawienia zawiadomień zobowiązujących kierowcę do dokonania opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł.

BOK SPP przypomina wszystkim klientom strefy, że od dnia 01.07.2015 obowiązują nowe międzynarodowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 23 października 2013 r. (Dz. U. Poz. 1446), oraz zmianie ustawy z dnia 10 października 2014 r. (Dz. U. Poz. 1589).

Poniżej przedstawiamy druk nowej międzynarodowej karty dla osób niepełnosprawnych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. poz. 870).

Awers:

awers karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Rewers:

rewers karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

parking_znak

Od 4 kwietnia 2011 r. – zmiany wysokości opłat za parkowanie poj. sam. w SPP w Brzesku oraz zasady korzystania z miejsc postojowych w tych strefach.

Na podstawie uchwały NR LVIII/401/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 2010 r. następuje zmiana wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania (w skrócie SPP) oraz zasad korzystania z miejsc postojowych w tych strefach. Jednostką administrującą Strefę Płatnego Parkowania jest Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji z Biurem Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania znajdującym się w Brzesku przy ul. Browarnej 13a (w budynku Kręgielni ) tel. 14/6865031.

Korzystanie z parkingów w SPP w Brzesku odbywa się na następujących zasadach:

1.Parkowanie pojazdu na terenie miasta Brzeska w Strefie Płatnego Parkowania można rozpocząć pozostawiając w samochodzie skasowaną kartę lub karty parkingowe odpowiadające długości planowanego czasu postoju w SPP lub abonament wykupiony w jednostce administracyjnej.

2.Opłata za zajęcie miejsca w SPP dokonywana jest przez wykupienie karty parkingowej w ogólnodostępnych oznaczonych punktach sprzedaży /sklepy, kioski i inne placówki handlu detalicznego /, lub przez wykupienie w biurze administratora SPP karty abonamentowej.
W sprzedaży są następujące karty parkingowe upoważniające do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania:
a) półgodzinne o nominale 1,00 zł
b) godzinne o nominale 2,00 zł
c) dzienne o nominale 10,00 zł upoważniające do parkowania przez jeden dzień na wszystkich parkingach objętych strefą płatnego parkowania.

3. Potwierdzenie dokonania opłaty na karcie parkingowej dokonuje się poprzez trwałe usunięcie ( całkowite wyrwanie) lub zakreślenie znakiem X odpowiedniego okienka miesiąca, dnia, godziny i minuty ( z dokładnością do 5 minut) w chwili rozpoczęcia postoju.

4.Dowód dokonania opłaty parkingowej czyli kartę parkingową lub abonament, należy umieścić za przednią lub boczną szybą pojazdu, w sposób widoczny i nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby były widoczne dla kontrolujących. Niespełnienie tego warunku będzie powodować, że postój będzie traktowany jako nieopłacony.

5. Karty skasowane w sposób nieczytelny, niejednoznacznie lub nietrwale oraz wskazujące na wielokrotne używanie będą traktowane jako postój nieopłacony.

6. Opłatę za parkowanie należy wnieść niezwłocznie po zajęciu miejsca przeznaczonego na parkowanie.

7. W ramach czasu oznaczonego na karcie, można zmienić miejsce postoju zachowując kartę parkingową /aktualną/ w miejscu widocznym za przednią lub boczną szybą pojazdu.

8. Opłaty pobiera się w dni robocze:
a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
b) w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00
c) w soboty parking przed Urzędem Miejskim zwolniony jest od opłat.

9. Wysokość opłat:
a) za pierwsze rozpoczęte 30 minut parkowania – 1,00 zł
b) za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania – 2,00 zł
c) za każde kolejne 30 minut parkowania – 1,00 zł
d) opłata dzienna 10,00 zł
e) za miesięczną kartę abonamentową dla pojazdu – 75 ,00 zł
f) za miesięczną kartę abonamentową dla pojazdów mieszkańców stale zameldowanych w strefie parkingowej mających zarejestrowany samochód na własne nazwisko – 10,00 zł
g) za miesięczną kartę abonamentową dla pojazdów służbowych jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko oraz jednostek organizacyjnych służb i inspekcji powiatu brzeskiego w wysokości – 20,00 zł
h) za zastrzeżenie wydzielonego stanowiska postojowego (koperty) w wyznaczonym miejscu – 150,00 zł miesięcznie
i) pojazdy służb komunalnych posiadających stosowne identyfikatory oraz pojazdy oznaczone międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego – zerowa stawka.

10. Od opłat zwolnione są pojazdy wyszczególnione w art. 13 ust.3 ustawy o drogach publicznych.

11. O wydaniu identyfikatorów do bezpłatnego parkowania oraz abonamentów określonych w ust. 2.lit.g decyduje Burmistrz Brzeska.

12. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł

13. Do stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za parkowanie określonej w pkt.9 upoważniona jest osoba do tego uprawniona przez BOSiR w Brzesku posiadająca Identyfikator Kontrolera.

14.Stwierdzenie nieuiszczenia opłaty za parkowanie lub parkowanie ponad czas opłacony udokumentowane zostaje poprzez sporządzenie zawiadomienia. Zawiadomienie zostaje umieszczone za wycieraczką pojazdu, którego kierowca nie uiścił opłaty za parkowanie.

15.Kierowca zobowiązany jest do wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od dnia nieuiszczenia opłaty za parkowanie na konto wskazane w zawiadomieniu.

16. W razie uznania przyczyn nieuiszczenia opłaty za parkowanie za zasadne, nie podejmuje się dalszych czynności w celu dochodzenia opłaty dodatkowej.

17.Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie określonym w pkt.14 podlega ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

18.Windykację i egzekucję należności prowadzi administrator Strefy Płatnego Parkowania.

– Poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania w Brzesku.

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania uprzejmie informuje, że na podstawie Uchwały Nr XVIII/131/2011 z dnia 28 grudnia Rady Miejskiej w Brzesku zostaje poszerzona Strefa Płatnego Parkowania ( SPP ) na terenie miasta Brzeska. Z dniem 1 marca 2012 roku do Strefy Płatnego Parkowania zostają włączone następujące place i ulice:

ulica Kościuszki od skrzyżowania z ul. Słowackiego do posesji Nr 51 włącznie – strona północna i od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do posesji Nr 56 włącznie – strona południowa
plac przy Parafii Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła i Św. Jakuba Apostoła od strony ul. Uczestników Ruchu Oporu.

Jednocześnie informujemy, że w Strefie Płatnego Parkowania na ul Kościuszki znajdują się dwa punkty sprzedaży Kart Parkingowych ( kiosk RUCHU przy Sądzie i kiosk RUCHU naprzeciw sklepu „SPAAR”). Przy wjeździe na parking SPP przy Parafii Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła i Św. Jakuba Apostoła znajduje się punkt sprzedaży Kart Parkingowych na ul. Uczestników Ruchu Oporu ( kiosk RUCHU). Dodatkowe punkty sprzedaży Kart Parkingowych znajdują się na Placu Żwirki i Wigury. Na rewersie każdej Karty Parkingowej znajduje się szczegółowa informacja na temat zasad pobierania opłat.

Mieszkańców oraz instytucje znajdujące się w nowej części Strefy Płatnego Parkowania informujemy, że w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Browarnej 13a mogą nabyć abonamenty miesięczne pozwalające parkować w wyznaczonej strefie bez ograniczeń. Abonament typu „M” dla pojazdów zarejestrowanych na nazwisko mieszkańców na stałe zameldowanych w SPP kosztuje 10zł/m-c i uprawnia do nieograniczonego korzystania z miejsc parkingowych na wyznaczonej ulicy strefy. Abonament typu „A” który kosztuje 75zł/m-c jest przeznaczony dla pojazdów, których właściciele nie są zameldowani w SPP ale często korzystają z miejsc parkingowych strefy. Pojazd posiadający abonament typu „A” może parkować w dowolnym miejscu całej SPP na terenie miasta Brzeska.

Należy pamiętać, że brak Karty Parkingowej w pojeździe lub Karty Parkingowe znajdujące się w pojeździe, które będą skasowane w sposób nieczytelny, niejednoznaczny lub nietrwały oraz wskazujące na wielokrotne użycie będą równoznaczne z brakiem opłaty parkingowej. Konsekwencją takiej sytuacji jest nałożenie na kierowcę pojazdu przez osoby kontrolujące SPP tzw. opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł.

Nr konta: 74 8591 0007 0100 0902 2321 0003

Krakowski Bank Spółdzielczy w Brzesku.

Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR