Fontanna w Brzesku
Brzeska Rodzina 3+
Biuletyn informacji publicznej

Punkty sprzedaży kart parkingowych

KARTY PARKINGOWE

      Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania informuje, że od dnia 01.02.2020r. nie prowadzi dystrybucji kart parkingowych poprzez punkty sprzedaży. Karty parkingowe można zakupić jedynie w BOK SPP przy ul. Browarnej 13a od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.

Poniżej przedstawiamy wzór aktualnie obowiązujących kart parkingowych:
 

Jednym ze sposobów niesienia opłat za parkowanie pojazdu w SPP w Brzesku jest poprawne skasowanie karty parkingowej. Powyżej został przedstawiamy sposób w jaki należy skasować karty parkingowe.

Kartę należy skasować trwale poprzez  zakreślenie znakiem „X” lub „O” lub usunięcie (całkowite wyrwanie) odpowiedniego okienka: miesiąca, dnia, godziny i minuty w chwili rozpoczęcia parkowania.

Ważne !!!

Zgodnie z  Załącznikiem nr 2 do Uchwały nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019r. pkt. 19 „Karty skasowane w sposób nieczytelny, niejednoznacznie lub nietrwale oraz wskazujące na wielokrotne używanie będą traktowane jako postój nieopłacony”.

Dowód dokonania opłaty parkingowej należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób widoczny i nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby były widoczne dla kontrolujących.

Opłatę za parkowanie należy wnieść niezwłocznie po zajęciu miejsca przeznaczonego na parkowanie.

 

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP lub za parkowanie pojazdu w SPP ponad czas opłacony pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł.

 

 

 

Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Font Resize
Kontrast