Fontanna w Brzesku
Brzeska Rodzina 3+
Biuletyn informacji publicznej

Karty parkingowe

      Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania informuje, że karty parkingowe można zakupić jedynie w BOK SPP przy ul. Browarnej 13a od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, kontakt telefoniczny 014 6865031.

UWAGA ZMIANY !!!

Zgodnie z Uchwałą nr XLII/330/2021 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 grudnia 2021 karty parkingowe obowiązują do wyczerpania lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 roku.

Ustala się, że karty parkingowe zachowują wartość nominalną lecz zmienia się ich czas, w którym jest opłacony postój pojazdu samochodowego:

– dotychczasowa karta parkingowa półgodzinna o nominale 1,00 zł zachowuje swoją ważność na czas postoju, który wynosi 20 minut;

– dotychczasowa karta parkingowa godzinna o nominale 2,00 zł zachowuje swoją ważność na czas postoju, który wynosi 40 minut;

– dotychczasowa karta parkingowa dzienna o nominale 10,00 zł zachowuje swoją ważność na czas postoju, który wynosi 5 godzin 30 minut.

W/w karty parkingowe upoważniają do postoju przez dany czas na wszystkich ogólnodostępnych miejscach parkingowych objętych SPP.

Poniżej przedstawiamy wzór aktualnie obowiązujących kart parkingowych:
 

Jednym ze sposobów wniesienia opłat za parkowanie pojazdu w SPP w Brzesku jest poprawne skasowanie karty parkingowej. Powyżej został przedstawiony sposób w jaki należy skasować karty parkingowe.

Kartę należy skasować trwale poprzez  zakreślenie znakiem „X” lub „O” lub usunięcie (całkowite wyrwanie) odpowiedniego okienka: miesiąca, dnia, godziny i minuty w chwili rozpoczęcia parkowania.

Ważne !!!

Karty skasowane w sposób nieczytelny, niejednoznacznie lub nietrwale oraz wskazujące na wielokrotne używanie będą traktowane jako postój nieopłacony. Dowód dokonania opłaty parkingowej należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób widoczny i nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby były widoczne dla kontrolujących. Opłatę za postój należy wnieść niezwłocznie po zajęciu miejsca przeznaczonego na parkowanie.

Wysokość opłaty dodatkowej.

Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w SPP lub za postój pojazdu w SPP ponad czas opłacony pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 75 zł.

Za postój pojazdu na zastrzeżonych miejscach parkingowych SPP takich jak koperta lub miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 150 zł.

 

Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR