Fontanna w Brzesku
Brzeska Rodzina 3+
Biuletyn informacji publicznej

Parking dla osób niepełnosprawnych

SPP dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W Strefie Płatnych Parkingów w Brzesku znajduje się 47 oznaczonych miejsc parkingowych dla osób posiadających międzynarodową kartę osoby niepełnosprawnej. Miejsca te są oznakowane w sposób podwójny tj. znakiem pionowym (znak D-18, T-29) i znakiem poziomym (P-20, P-24).

Na tak oznaczonych miejscach parkingowych w SPP w Brzesku może bezpłatnie parkować:

  • osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym międzynarodową kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych,
  • osoba kierująca pojazdem, którym jest przewożona osoba o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się i posiadająca kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej,
  • pojazdy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką tych placówek. Pojazdy te muszą być oznakowane kartą osoby niepełnosprawnej, która jest wystawiona na tą placówkę.

Kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

BOK SPP przypomina wszystkim klientom strefy, że od dnia 01.07.2015 obowiązują nowe międzynarodowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 23 października 2013 r. (Dz. U. Poz. 1446), oraz zmianie ustawy z dnia 10 października 2014 r. (Dz. U. Poz. 1589).

Awers: 

Rewers:

Uchwała Rady Miasta wprowadza udogodnienia dla kierujących pojazdami, którzy mają znaczne ograniczenia w możliwości samodzielnego poruszania się i posiadają międzynarodową kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej oraz mają zarejestrowany samochód na swoje nazwisko. Osoby takie mają możliwość nabycia w BOK SPP abonament typu „I” dla osoby niepełnosprawnej w cenie 3 zł/ miesiąc, który pozwala na bezpłatne parkowanie na ogólnodostępnych miejscach parkingowych w SPP w Brzesku. Osoba parkująca w SPP, która posiada abonament typu „I” jest zobowiązane do umieszczenia za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym abonament typu „I” wraz z międzynarodową kartą osoby niepełnosprawnej eksponując ich zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie ich numerów i daty ważności.

 

Biuro Obsługi Klientów SPP informuje, że kontrolerzy SPP posiadają uprawnienia do kontroli zgodności dokumentów klientów, którzy korzystają z oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i klientów posiadających abonament typu „I”.

Brak wystawienia za przednią szybą pojazdu dokumentów wskazanych powyżej będzie oznaczało nieuiszczenie opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych, a tym samym będzie uprawniało kontrolerów do wystawienia zawiadomień zobowiązujących kierowcę do dokonania opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł.

Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Font Resize
Kontrast