Fontanna w Brzesku
Brzeska Rodzina 3+
Biuletyn informacji publicznej

Parking dla osób niepełnosprawnych

 

W Strefie Płatnych Parkingów w Brzesku znajduje się 47 oznaczonych miejsc parkingowych dla osób posiadających międzynarodową kartę osoby niepełnosprawnej. Miejsca te są oznakowane w sposób podwójny tj. znakiem pionowym (znak D-18, T-29) i znakiem poziomym (P-20, P-24).

Na tak oznaczonych miejscach parkingowych w SPP w Brzesku może bezpłatnie parkować:

  • osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym międzynarodową kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych,
  • osoba kierująca pojazdem, którym jest przewożona osoba o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się i posiadająca kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej,
  • pojazdy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką tych placówek. Pojazdy te muszą być oznakowane kartą osoby niepełnosprawnej, która jest wystawiona na tą placówkę.

Kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

BOK SPP przypomina wszystkim klientom strefy, że od dnia 01.07.2015 obowiązują nowe międzynarodowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 23 października 2013 r. (Dz. U. Poz. 1446), oraz zmianie ustawy z dnia 10 października 2014 r. (Dz. U. Poz. 1589).

Awers: 

Rewers:

Uchwała Rady Miasta wprowadza udogodnienia dla kierujących pojazdami, którzy mają znaczne ograniczenia w możliwości samodzielnego poruszania się i posiadają międzynarodową kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej, mają zarejestrowany samochód na swoje nazwisko oraz posiadają stosowne uprawnienia do kierowania tym pojazdem. Osoby takie mają możliwość nabycia w BOK SPP abonament typu „I” dla osoby niepełnosprawnej w cenie 5 zł/ miesiąc, który pozwala na bezpłatny postój na ogólnodostępnych miejscach parkingowych w SPP w Brzesku.
Osoba parkująca w SPP, która posiada abonament typu „I” jest zobowiązana do umieszczenia go za przednią szybą pojazdu samochodowego w miejscu widocznym wraz z międzynarodową kartą osoby niepełnosprawnej tak, by możliwe było odczytanie ich numerów i dat ważności.

Poniżej przedstawiamy wzór abonamentu typu „I”.

Biuro Obsługi Klientów SPP informuje, że kontrolerzy SPP posiadają uprawnienia do kontroli zgodności dokumentów klientów, którzy korzystają z oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i klientów posiadających abonament typu „I”. Abonamentu typu „I” nie należy udostępniać/przekazywać osobom trzecim pod rygorem anulowania w/w abonamentu.

Brak wystawienia za przednią szybą pojazdu dokumentów wskazanych powyżej będzie oznaczało nieuiszczenie opłaty za korzystanie z ogólnodostępnych miejsc parkingowych, a tym samym będzie uprawniało kontrolerów do wystawienia zawiadomień zobowiązujących kierowcę do dokonania opłaty dodatkowej w wysokości 75 zł.

Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR