Fontanna w Brzesku
Brzeska Rodzina 3+
Biuletyn informacji publicznej

Abonamenty

Abonament typu „A” – pozwalający na postój pojazdów na ogólnodostępnych miejscach parkingowych w SPP / za wyłączeniem kopert i stanowisk dla osób niepełnosprawnych /

Za kartę abonamentową oznaczoną literą „A” dla wskazanego pojazdu stawka wynosi:

a) na okres 2 tygodni – 75,00 zł

b) na okres 1 miesiąca – 110,00 zł

c) na okres 6 miesięcy – 600,00 zł

d) na okres 12 miesięcy – 1080,00 zł

Poniżej przedstawiamy wzór abonamentu typu „A”.

Abonament typu „M” – jest wydawany osobom fizycznym, które są właścicielami pojazdu samochodowego lub dysponują pojazdem samochodowym na podstawie innego tytułu prawnego, zameldowanym na pobyt stały lub tymczasowy w SPP.

Za kartę abonamentową dla mieszkańca, oznaczoną literą „M” stawka wynosi:

a) na okres 1 miesiąca – 15,00 zł

b) na okres 6 miesięcy – 80,00 zł

c) na okres 12 miesięcy – 150,00 zł

Dla jednej osoby zamieszkałej w SPP można wydać jeden abonament typu „M”. Abonament typu „M” uprawnia do postoju wyłącznie na jednej ulicy przyległej do miejsca zameldowania.

Poniżej przedstawiamy wzór abonamentu typu „M”.

Abonament typu „I” – wydawany jest osobom, które posiadają kartę parkingową osoby niepełnosprawnej oraz zarejestrowany na siebie pojazd samochodowy i posiadają stosowne uprawnienia do kierowania tym pojazdem.

Za miesięczną kartę abonamentową oznaczoną literą „I”, która zezwala na postój wskazanego pojazdu na ogólnodostępnym miejscu parkingowym stawka wynosi – 5,00 zł.

Dla jednej osoby można wydać jeden abonament typu „I”.

Poniżej przedstawiamy wzór abonamentu typu „I”.

Abonament typu „S” – dla pojazdów służbowych jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko oraz jednostek organizacyjnych służb i inspekcji powiatu brzeskiego stawka wynosi – 30,00 zł.

Poniżej przedstawiamy wzór abonamentu typu „S”.

Abonament typu „0” dla pojazdów zarządcy dróg miasta Brzeska, pojazdów administratora strefy płatnego parkowania stawka wynosi – 0 zł

Poniżej przedstawiamy wzór abonamentu typu „0”.

Abonament typu „H” – zezwala na postój wskazanego pojazdu na ogólnodostępnych miejscach parkingowych Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I stopnia oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepów stawka wynosi – 0 zł.

Poniżej przedstawiamy wzór abonamentu typu „H”.

Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR