Fontanna w Brzesku
Brzeska Rodzina 3+
Biuletyn informacji publicznej

Abonamenty

Abonament typu „A” – pozwalający na postój pojazdów na ogólnodostępnych miejscach parkingowych w SPP / za wyłączeniem kopert i stanowisk dla osób niepełnosprawnych /

Za kartę abonamentową oznaczoną literą „A” dla wskazanego pojazdu stawka wynosi:

a) na okres 2 tygodni – 75,00 zł

b) na okres 1 miesiąca – 110,00 zł

c) na okres 6 miesięcy – 600,00 zł

d) na okres 12 miesięcy – 1080,00 zł

Poniżej przedstawiamy wzór abonamentu typu „A”.

Abonament typu „M” – jest wydawany osobom fizycznym, które są właścicielami pojazdu samochodowego lub dysponują pojazdem samochodowym na podstawie innego tytułu prawnego, zameldowanym na pobyt stały lub tymczasowy w SPP.

Za kartę abonamentową dla mieszkańca, oznaczoną literą „M” stawka wynosi:

a) na okres 1 miesiąca – 15,00 zł

b) na okres 6 miesięcy – 80,00 zł

c) na okres 12 miesięcy – 150,00 zł

Dla jednej osoby zamieszkałej w SPP można wydać jeden abonament typu „M”. Abonament typu „M” uprawnia do postoju wyłącznie na jednej ulicy przyległej do miejsca zameldowania.

Poniżej przedstawiamy wzór abonamentu typu „M”.

Abonament typu „I” – wydawany jest osobom, które posiadają kartę parkingową osoby niepełnosprawnej oraz zarejestrowany na siebie pojazd samochodowy i posiadają stosowne uprawnienia do kierowania tym pojazdem.

Za miesięczną kartę abonamentową oznaczoną literą „I”, która zezwala na postój wskazanego pojazdu na ogólnodostępnym miejscu parkingowym stawka wynosi – 5,00 zł.

Dla jednej osoby można wydać jeden abonament typu „I”.

Poniżej przedstawiamy wzór abonamentu typu „I”.

Abonament typu „S” – dla pojazdów służbowych jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko oraz jednostek organizacyjnych służb i inspekcji powiatu brzeskiego stawka wynosi – 30,00 zł.

Poniżej przedstawiamy wzór abonamentu typu „S”.

Abonament typu „0” dla pojazdów zarządcy dróg miasta Brzeska, pojazdów administratora strefy płatnego parkowania stawka wynosi – 0 zł

Poniżej przedstawiamy wzór abonamentu typu „0”.

Abonament typu „H” – zezwala na postój wskazanego pojazdu na ogólnodostępnych miejscach parkingowych Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I stopnia oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepów stawka wynosi – 0 zł.

Poniżej przedstawiamy wzór abonamentu typu „H”.

Abonament typu „J” – zezwala na postój wskazanego pojazdu na ogólnodostępnym miejscu parkingowym osobie, która jest opiekunem prawnym lub sprawuje opiekę nad osobą niepełnosprawną, która posiada kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, stawka wynosi – 50 zł. Do jednej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej można wydać jeden abonament.

Poniżej przedstawiamy wzór abonamentu typu „J”.

Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR