Fontanna w Brzesku
Brzeska Rodzina 3+
Biuletyn informacji publicznej

Formularz reklamacji

  Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól formularza. Niekompletny wniosek nie zostanie rozpatrzony.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku ul. Wiejska 12 32-800 Brzesko. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Państwa dane obejmujące imię i nazwisko, adres, pesel/nip otrzymaliśmy z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w celu prowadzenia egzekucji należności za parkowanie samochodów. Dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c),e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych). Przetwarzanie danych jest przymusowe regulowane obowiązkiem ustawowym oraz po części wynikającym z prawa miejscowego. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje ich do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Partnerzy BOSIR
  Partnerzy BOSIR
  Partnerzy BOSIR
  Partnerzy BOSIR
  Partnerzy BOSIR
  Partnerzy BOSIR
  Partnerzy BOSIR
  Partnerzy BOSIR
  Font Resize
  Kontrast