Fontanna w Brzesku
Brzeska Rodzina 3+
Biuletyn informacji publicznej

INFORMACJA

Kryta pływalnia

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM  RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 814)

Kryta Pływalnia będzie czynna od 4 maja 2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 dla członków kadry narodowej, dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, dla zorganizowanych grup nauki pływania przy czym na basenie może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia basenu.

Zasady korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane

 1. Za grupę zorganizowaną uważa się taką, która posiada opiekuna, uzgodniła wcześniej swój pobyt i jest odnotowana na stanowisku kasjerskim.
 2. Opiekun zobowiązany jest przybyć z grupą na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejść z grupą na teren pływalni.
 3. Grupa bez opiekuna nie będzie wpuszczona na pływalnię.
 4. Grupy zorganizowane muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, który będzie odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie pływalni.
 5. Opiekunowi grupy zorganizowanej przysługuje wstęp wolny na czas pobytu grupy.
 6. Grupa wchodzi na pływalnię równocześnie, a opiekun ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy przed i po zajęciach. W przypadku niezgodności zgłasza ten fakt dyżurnemu ratownikowi.
 7. Obowiązek zapoznania uczestników grup z regulaminami spoczywa na opiekunie grupy i ciągłego monitorowania, aby grupa przestrzegała regulamin obiektu, oraz instrukcje użytkowania poszczególnych urządzeń.
 8. Opiekun grupy po wejściu na teren pływalni zobowiązany jest skontaktować się z dyżurnym ratownikiem, celem ustalenia zasad korzystania z basenów.
 9. Opiekun grupy zobowiązany jest do przebywania na terenie pływalni w stroju kąpielowym oraz obuwiu basenowym umożliwiającym natychmiastowe wejście do wody.
 10. Podczas korzystania ze zjeżdżalni grup zorganizowanych, obecność opiekuna grupy na starcie zjeżdżalni jest obowiązkowa.
 11. Na sygnał oznaczający koniec zajęć uczestnicy grupy powinni natychmiast wyjść z wody.
 12. Po zakończonych zajęciach grupa powinna złożyć sprzęt pływacki (deski, makarony, pływaki, płetwy, piłki, itp.) w wyznaczonych miejscach.
 13. Grupy zorganizowane korzystające z pływalni upoważnione są do wejścia do strefy płatnej na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i do jej opuszczenia niezwłocznie, nie później jednak niż 20 minut po zakończonych zajęciach.
 14. Za paski wejściowe (transpondery) powierzone uczestnikom grup zorganizowanych odpowiada jej opiekun.

Kręgielnia BOSiR przy ul. Browarnej 13 a będzie czynna od 4 maja 2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 dla członków kadry narodowej oraz dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na zamkniętym obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu. Grupa zorganizowana to od 10 do 15 osób jednocześnie wraz z opiekunem. Rezerwacja: 14 68 65 030.

Kort tenisowy obok Kręgielni BOSiR czynny już od 28 kwietnia 2021 r. w godzinach od 11.00 do 20.00 (do 9 maja 2021 r.). Rezerwacja: 14 68 65 030.

Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR