Fontanna w Brzesku
Brzeska Rodzina 3+
Biuletyn informacji publicznej

zostań ratownikiem wopr !!!

Kryta pływalnia

Zapraszamy na kurs MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR.

Młodszy Ratownik WOPR – kurs przygotowujący do szkolenia ratowników wodnych w TARNOWSKIM WODNYM OCHOTNICZYM POGOTOWIU RATUNKOWYM. Oferta programowa kursu przeznaczona jest dla młodzieży szkolnej, w wieku od 12 lat i osób dorosłych. Szkolenie jest pierwszym elementem edukacji z zakresu technik ratownictwa wodnego i ma na celu zachęcić i przygotować do uczestnictwa w szkoleniu ratownika wodnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla kursu MŁODSZY RATOWNIK WOPR są zgodnie z uchwałami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i wytycznymi International Life Saving Federation- organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratownika wodnego.

Planowane rozpoczęcie kursu – 15 grudnia 2018 r. godz. 9:00

Miejsce – „Kryta Pływalnia w Brzesku”

Zapisy do dnia – 13 grudnia 2018 r., na adres email: zostanratownikiem@op.pl

Harmonogram kursu:

 Zajęcia odbywać się będą w weekendy 15.12.2018 – 23.12.2018 r. na basenie BOSiR w Brzesku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu.

Zgłoszenia na szkolenie ( Imię, Nazwisko, Pesel, adres zamieszkania, nr telefonu, ) proszę przesyłać na adres email: zostanratownikiem@op.pl .

Szczegółowe informacje i zapisy: Mirosław Rydz Instr WOPR 1205, nr tel. 507 714 057

Koszt kursu: 430,-PLN Opłata zawiera: wpisowe za kurs + legitymacja + karta identyfikacyjna członka WOPR + składka członkowska + ubezpieczenie NW .

Wymagania formalne: Uczestnik kursu musi mieć ukończony 12 rok życia i przystępując do zajęć musi posiadać:

1. kartę pływacką;

2. zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia zajęć w trakcie kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny);

3. pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

4. 3 zdjęcia legitymacyjne (35x45mm).

Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR