Fontanna w Brzesku
Brzeska Rodzina 3+
Biuletyn informacji publicznej

zostań ratownikiem wopr !!!

Kryta pływalnia

Zapraszamy na kurs MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR.

Młodszy Ratownik WOPR – kurs przygotowujący do szkolenia ratowników wodnych w TARNOWSKIM WODNYM OCHOTNICZYM POGOTOWIU RATUNKOWYM. Oferta programowa kursu przeznaczona jest dla młodzieży szkolnej, w wieku od 12 lat i osób dorosłych. Szkolenie jest pierwszym elementem edukacji z zakresu technik ratownictwa wodnego i ma na celu zachęcić i przygotować do uczestnictwa w szkoleniu ratownika wodnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla kursu MŁODSZY RATOWNIK WOPR są zgodnie z uchwałami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i wytycznymi International Life Saving Federation- organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratownika wodnego.

Planowane rozpoczęcie kursu – 15 grudnia 2018 r. godz. 9:00

Miejsce – „Kryta Pływalnia w Brzesku”

Zapisy do dnia – 13 grudnia 2018 r., na adres email: zostanratownikiem@op.pl

Harmonogram kursu:

 Zajęcia odbywać się będą w weekendy 15.12.2018 – 23.12.2018 r. na basenie BOSiR w Brzesku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu.

Zgłoszenia na szkolenie ( Imię, Nazwisko, Pesel, adres zamieszkania, nr telefonu, ) proszę przesyłać na adres email: zostanratownikiem@op.pl .

Szczegółowe informacje i zapisy: Mirosław Rydz Instr WOPR 1205, nr tel. 507 714 057

Koszt kursu: 430,-PLN Opłata zawiera: wpisowe za kurs + legitymacja + karta identyfikacyjna członka WOPR + składka członkowska + ubezpieczenie NW .

Wymagania formalne: Uczestnik kursu musi mieć ukończony 12 rok życia i przystępując do zajęć musi posiadać:

1. kartę pływacką;

2. zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia zajęć w trakcie kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny);

3. pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

4. 3 zdjęcia legitymacyjne (35x45mm).

Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR